Algebra Liniowa I
Postać Geometryczna Liczby Zespolonej
Wstecz
Dalej

Podczas tej lekcji poznasz:

- definicje liczb zespolonych jako pary liczb rzeczywistych;

- w jaki sposób dodajemy i mnożymy liczby zespolone;

- jak przechodzić z postaci kanonicznej do geometryczną;

- jakie zalety ma postać biegunowa liczby zespolonej.

Materiały stworzone na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez dr. Piotra Rzonsowskiego w ramach grantu nr 022013DPM.