Algebra Liniowa I
Postać Geometryczna Liczby Zespolonej
Dalej

POSTAĆ  GEOMETRYCZNA  LICZBY  ZESPOLONEJ

 

Dr Piotr Rzonsowski

Materiały stworzone na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez dr. Piotra Rzonsowskiego w ramach grantu nr 022013DPM.